15 października Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy przyznające jednostkom samorządu terytorialnego z powiatu ostrzeszowskiego środki finansowe na realizację zadań zgłoszonych w ramach naboru wniosków programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej pn. „Deszczówka”. W ramach programu do powiatu ostrzeszowskiego trafi łącznie blisko 135 tys. zł z całkowitej kwoty niespełna 1,5 mln zł.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Prace nad realizacją programu nie zwalniają tempa. Po zatwierdzeniu listy wniosków przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 28 września, którym przyznano wsparcie nadszedł czas na przygotowanie i podpisanie umów. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną panującą w województwie umowy podpisane zostały w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i przesłane do beneficjentów programu. Dzięki takiemu rozwiązaniu realizacja projektów może rozpocząć się niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

-Moment podpisania umowy jest niezwykle ważny dla każdej z stron. Beneficjenci po otrzymaniu środków mogą rozpocząć prace związane z realizacją projektu i niezwłocznie wykorzystywać efekty w postaci zgromadzonej wody. Pilotażowy program pn. „Deszczówka” nie tylko pozwoli gromadzić wodę opadową ale także pokazania i wypracowania właściwych postaw i zachowań, które będą przyjazne środowisku oraz budżetom domowym i gminnym. Przeznaczone środki  o łącznej kwocie prawie 1,5 mln zł  trafią do 20 powiatów w Wielkopolsce  – mówi Krzysztof Grabowski  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W powiecie ostrzeszowskim realizowane będą łącznie trzy projekty w gminie Doruchów,
w mieście i gminie Ostrzeszów (w miejscowości Siedlików) oraz w mieście i gminie Grabów nad Prosną. Dzięki wsparciu w ramach programu powstaną systemy magazynowania wody i rozprowadzania jej po okolicznych terenach zielonych. Samorządowy program „Deszczówka” to inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który wprowadza  możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji związanej z gromadzeniem wody deszczowej. Program skierowany jest do samorządów terytorialnych oraz podległych im jednostek. BZ

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski