Rada Miejska zdecydowała – od 1 lipca w Ostrzeszowie obowiązywać będzie Strefa Płatnego Parkowania. Podczas dzisiejszego posiedzenia, 12 radnych opowiedziało się za tym rozwiązaniem, 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Głosowanie poprzedziła długa i momentami burzliwa dyskusja, podczas której padało wiele argumentów, a także odczytywano petycje mieszkańców i przedsiębiorców, zawierających szereg obaw, uwag, wątpliwości i propozycji dotyczących zmian w proponowanej koncepcji. Część radnych, w tym Roman Raczyński i Sławomir Odrobiński wnioskowało o wycofanie uchwały z porządku obrad i poddanie go szerokim konsultacjom społecznym, a dopiero potem przegłosowaniu. Wnioski te nie zyskały jednak wystarczającego poparcia. Dodatkowo, burmistrz Patryk Jędrowiak przekonywał, że jeśli uchwała nie zostanie podjęta teraz, przesunięciu w czasie musiałoby ulec też uruchomienie strefy.

Oto jak rozkładały się głosy:

1. Beata CALIŃSKA – za

2. Danuta GAGATEK – za

3. Marcin GAGATEK – za

4. Aleksander JÓZEFIAK – za

5. Marcin KOKOT – za

6. Marcin ŁUCZAK – za

7. Kamila MAJ – za

8. Andrzej MANIKOWSKI – przeciw

9. Antoni MARCHIŃSKI – przeciw

10. Sławomir ODROBIŃSKI – wstrzymał się

11. Roman RACZYŃSKI – wstrzymał się

12. Krystyna RAJSKA – wstrzymała się

13. Jacek SKÓRSKI – za

14. Edward SKRZYPEK – wstrzymał się

15. Marcin ŚWITOŃ – za

16. Zbigniew TOMCZYK – wstrzymał się

17. Sławomir WIDERSKI – przeciw

18.Grzegorz WIĘCEK – za

19. Mariusz WITEK – przeciw

20. Michał WRZESIŃSKI – za

21. Wiesława WYSOTA – za

Ogłoszenia
J3M