Potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia. Insp. Andrzej Haraś został zwolniony z pełnienia obowiązków komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, od teraz kierować będzie pracą jednostki w Turku. Nowym szefem ostrzeszowskich policjantów został nadkom. Krystian Łapiński, który przez ostatnich kilka miesięcy kierował ostrowską policją.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

O zmianach na stanowiskach komendantów powiatowych zdecydował Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk.

Komendant podkreślił, że bardzo wysoko ocenia dotychczasową służbę i zaangażowanie wszystkich wymienionych oficerów. Wyraża tym samym nadzieję, że ich wieloletnie doświadczenie i właściwy im sposób zarządzenia tylko pozytywnie wpłynie na organizację służby w kolejnej jednostce Policji i powiecie charakteryzującym się inną specyfiką – poinformował w oficjalnym komunikacie zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.

Zmiany weszły w życie w piątek 10 maja. RED

fot. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ogłoszenia
J3M