Kolejny zakątek Mikstatu zmienił się zdecydowanie na plus. Nowe chodniki, podjazdy i miejsca parkingowe, nowe jezdnie i krawężniki, hydranty, betonowe kosze, pasy na przejściach dla pieszych i barierka ochronna przy placu zabaw. A kiedy jeszcze zazielenią się trawniki…  Ulice: Polna, Różana, Jęczmienna i Kłosowa dostały „nowe życie”.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Na początku czerwca zakończono realizację ostatniego etapu największej w tej dekadzie  inwestycji w infrastrukturę komunalną w Mikstacie, czyli wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej z położeniem nowej nawierzchni na ulicach: Kaliskiej, Polnej, Różanej, Jęczmiennej i Kłosowej.

W bieżącym roku wymieniona została kanalizacja i sieć wodociągowa, położono nową nakładkę asfaltową na tych czterech ulicach oraz chodniki na ulicy powiatowej (czyli Polnej) i trzech pozostałych – gminnych. Na ul. Jęczmiennej zmodernizowano rondo z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

To był ostatni etap zadania rozpoczętego w 2019 roku, czyli wymiany kanalizacji na ul. Kaliskiej (zakończonej w roku ubiegłym), z ulicami przyległymi.

Całe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021 kosztowało 5 mln 539 tys. 828 zł i zostało sfinansowane z budżetu gminy. Warto podkreślić, że gmina sfinansowała także położenie nowych krawężników przy drogach powiatowych (Kaliskiej i Polnej), co pochłonęło 172 tys. zł.  PK

Ogłoszenia
J3M