Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie na swoim 112 posiedzeniu przyjął informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie bryg. Piotra Mazurkiewicza o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Na 31 grudnia 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP służyło 46 funkcjonariuszy i 2 osoby korpusu służby cywilnej. W 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego odnotowano 158 pożarów (150 małych, 6 średnich i 2 bardzo duże), 1020 miejscowych zagrożeń (27 małych, 972 lokalne, z czego 330 to działania związane z koronawirusem i 21 średnich), a także 26 fałszywych alarmów. Wśród planów na 2021 rok komendant Piotr Mazurkiewicz wymienił m.in. ustabilizowanie sytuacji kadrowej (likwidację wakatów), sukcesywną poprawę zasięgu łączności radiowej w powiecie, zakup samochodu GCBA, uzupełnienie sprzętu do prowadzenia działań specjalistycznych na poziomie podstawowym w jednostkach OSP Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przeprowadzenie kursu dla strażakóo OSP, modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach garażowych komendy, remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i świetlicy, a także pozyskanie w ramach zakupów centralnych średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4×4, wyposażonego w moduł piany sprężonej na łączną kwotę 1 215 240 zł. www.powiatostrzeszowski.pl

fot. KP PSP Ostrzeszów

Ogłoszenia
Fizjomedica