Ponad 22 mln zł na budowę dróg polnych i mostów przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Podczas ostatniej Sesji Sejmiku radni podjęli stosowną uchwałę. W sumie nowe odcinku dróg lokalnych powstaną w 180 gminach regionu. Prawie 20 mln zł przeznaczono na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nowe odcinki dróg powstaną w 180 gminach, w tym we wszystkich gminach powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego. Przyznane kwoty mieszczą się w przedziale od 88.500 złotych do 132.750 złotych.
 Często środki pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej są jedynymi możliwymi do pozyskania na remont dróg polnych. Gminy chętnie sięgają po te środki bo w znaczący sposób wpływają one na poprawę życia mieszkańców  mniejszych miejscowości –   mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Kolejnym z ważnych zadań na które przeznaczane są środki to dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. W 2021 roku wpłynęło 71 wniosków a wartość dofinansowania wyniesie ponad 1 mln 100 tys zł. Drzewa miododajne zostaną posadzone przez 8 powiatów i 63 gminy. Na tej liście są m.in. gminy Doruchów (3.600 złotych), Kępno (20.000 złotych), Kobyla Góra (17.820 złotych), Łęka Opatowska (8.100 złotych) i Rychtal (9.720 złotych). Zadanie kilkukrotnie realizowane na terenie województwa, cieszy się sporym zainteresowaniem i przeznaczone na ten cel fundusze są w pełni wykorzystane. Ważna jest również rola małej retencji jaką spełniają małe zbiorniki wodne. Trzy gminy otrzymały dofinansowanie na renowację zbiorników małej retencji. Łączna kwota dotacji na realizację tego zadania  to 75 tys. zł. Kwotę blisko 500 tys. zł przeznaczono dla 13 starostw, na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dodatkowo trzem gminom: Bralin, Lisków i Kraszewice przyznano pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową mostów na rzekach, w ciągu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej kwocie ponad 600 tys. zł., natomiast gmina Skulsk uzyskała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga jest polną a docelowo ma służyć jako objazd gdy na drodze wojewódzkiej w powiecie konińskim rozpocznie się remont.

 Tegoroczne wsparcie z budżetu województwa pozwoli zrealizować wiele inwestycji na terenie Wielkopolski. Ważnym elementem jest budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na które przeznaczono niespełna 20 mln zł. Regularne inwestycje w rozbudowę sieci dróg dojazdowych pozwala utrzymać je w należytym stanie i umożliwić bezpieczne przemieszczanie się użytkowników tych dróg. Po raz czwarty organizowany jest nabór   na   dofinansowanie   zakupu   sadzonek   drzew   miododajnych.   Stałe   zainteresowanie samorządów skutkuje nasadzeniem kolejnych dziesiątek tysięcy sadzonek, które wspierają pszczelarstwo i urozmaicają krajobraz. – dodaje Krzysztof Grabowski
Działania związane z ochroną i rekultywacją gruntów rolnych są niezwykle istotne ponieważ wiele prac musi być cyklicznie powtarzanych  aby korzystanie z gruntów rolnych było możliwe. Samorządy terytorialne regularnie ubiegają się o wsparcie na realizację rożnych zadań w ramach ochrony gruntów są świadome, iż tylko systematyczne działania pozwalają  utrzymać różne elementy infrastruktury związanej z rolnictwem w należytym stanie, dając  gwarancję bezpieczeństwa rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M