Rozpoczęto prace związane z remontem drogi gminnej Rudniczysko-Torzeniec-Tonia w miejscowości Torzeniec.

Ogłoszenia
Instal Grunt

To przede wszystkim: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, remont zjazdu z kostki brukowej, trylinki i betonu; remont nawierzchni przystanku autobusowego, nawierzchnia remontowanych zjazdów z kruszywa łamanego, nawierzchnia remontowanej krawędzi drogi z betonu asfaltowego oraz pobocze. Gmina Doruchów na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie blisko 313.000zł., co stanowi 80 % całkowitej wartości zadania, wynoszącej prawie 391.000zł. UG Doruchów

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski