Z dniem 30 czerwca tego roku ostatecznej likwidacji ulegnie filia ostrzeszowskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowana w miejscowości Rogaszyce. Decyzja taka zapadła w momencie, kiedy oddział stracił swoją dotychczasową siedzibę i mimo podjętych starań nie udało się znaleźć nowej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Aktualnie sieć biblioteczną na terenie gminy Ostrzeszów tworzy jednostka macierzysta, czyli Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Stanisława Czernika oraz trzy filie, w Siedlikowe, Szklarce Przygodzickiej i właśnie w Rogaszycach. Wszystkie filie funkcjonują w budynkach szkół podstawowych.

8 października 2020 roku Szkoła Podstawowa w Rogaszycach wypowiedziała umowę użyczenia lokalu filii bibliotecznej w Rogaszycach wyjaśniała podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej Dorota Owczarczak, dyrektor Biblioteki Publicznej. – Biblioteka opuściła lokal na początku listopada 2020r. i zarządzeniem dyrektora z dnia 26 października 2020 roku działalność filii została zawieszona z dniem 5 listopada 2020 roku. Cały inwentarz filii bibliotecznej, księgozbiór i wyposażenie zostało przewiezione do siedziby głównej biblioteki w Ostrzeszowie. W tym czasie dyrektor instytucji dołożył wszelkich starań, aby znaleźć inny lokal umożliwiający kontynuację działalności bibliotecznej w miejscowości Rogaszyce.

Niestety okazało się to niemożliwe, co poskutkowało decyzją o przystąpieniu do procedury likwidacyjnej. W jej ramach konieczne jest przygotowanie odpowiedniej uchwały, a następnie wystąpienie burmistrza o opinię do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jako jednostki sprawującej nadzór merytoryczny. Pierwszy z tych wymogów już zrealizowano. W głosowaniu szesnastu radnych było za podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Compre