Pandemia wywróciła do góry nogami wiele zasad naszego życia codziennego. Jedną z bardziej dotkliwych zmian w obszarze służby zdrowia był zakaz odwiedzin. Chorzy, podczas pobytu na szpitalnych oddziałach, nie mogli liczyć na wsparcie swoich bliskich. W połowie sierpnia Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o uchyleniu zakazu i od 26. sierpnia pacjenci Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia korzystają ze wsparcia najbliższych. Uchylenie zakazu odbywa się na specjalnych warunkach.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10. marca 2020 roku wstrzymała odwiedziny pacjentów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z uwagi na wysoki stopień zakaźności wirusa, w trosce o pacjentów, personel oraz osoby odwiedzające, niemożliwe było przebywanie w placówkach zdrowotnych osób niewymagających koniecznej pomocy. Zakaz spowodował, że wiele osób obawiało się pobytu w szpitalu, a niektórzy odmawiali hospitalizacji, nie chcąc odcinać się na kilka lub kilkanaście dni od swoich bliskich.

Wiemy o przypadkach, w których pacjenci przedkładali możliwość bliskiego kontaktu z rodziną nad swoje zdrowie – mówi prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Magdalena Karpiak – Ogromnie się cieszę, że to przeszłość, bo wiem, jak ważne jest wsparcie bliskich w procesie dochodzenia do zdrowia. Mam też nadzieję, że poziom jesiennych zachorowań pozwoli Wojewodzie utrzymać tą decyzję.

19 sierpnia Wojewoda Wielkopolski uchylił decyzję o zakazie i wprowadził zasady, na których długo wyczekiwane odwiedziny są możliwe.

Chorych na oddziałach mogą odwiedzać osoby dorosłe, które okażą potwierdzenie pełnego szczepienia, ozdrowieńcy oraz osoby, których wynik testu jest negatywny – kontynuuje Magdalena Karpiak – Odwiedziny odbywają się w określonych godzinach po wcześniejszym ustaleniu. 

W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i Oddziale Medycyny Paliatywnej 30-minutowe spotkania z chorymi są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem oddziału lub pielęgniarką oddziałową w celu ustalenia godziny wizyty. Osoba odwiedzająca przez cały czas pobytu w szpitalu musi mieć założoną maseczkę, a przed wejściem do placówki zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury.

Wszystkie informacje oraz regulamin odwiedzin dostępne są na stronie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia (www.szpital.ostrzeszow.pl). OCZ

Ogłoszenia