Znamy wyniki rankingu Perspektyw 2022. W naszym powiecie srebrne tarcze otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 1.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty.

W przypadku liceów brano pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach i wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Technika miały jeszcze jedno, dodatkowe kryterium, czyli wyniki z egzaminu zawodowego. W tym roku oceniano ponad 1,2 tys. liceów i 1,1 tys. techników.

Ogólnopolskim zwycięzcą, wśród liceów, zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, z kolei pierwsze miejsce w zestawieniu techników zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Jak wypadły ostrzeszowskie szkoły średnie?

Najwyższe miejsce na liście wśród najlepszych wielkopolskich liceów w rankingu Perspektywy 2022 przypadło w udziale I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła zajęła 21. miejsce, co w skali kraju zagwarantowało jej 272 pozycję (2021- 314 m., 2020 – 283 m., 2019 – 270 m.). Liceum działające przy Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej zakwalifikowało się na 82. miejscu w województwie i 931. miejscu w rankingu ogólnopolskim, co zagwarantowało szkole otrzymanie brązowej tarczy.

Najlepszym ostrzeszowskim technikum, według rankingu Perspektyw, jest niezmiennie Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp., które zajęło 18. miejsce w Wielkopolsce i 225. w skali kraju (2021 – 216 m. , 2020 – 215 m., 2019 – 223 m.). Technikum nr 2 zakończyło podsumowanie na 83. miejscu w województwie (500+ w kraju). RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski