Rada Powiatu w Ostrzeszowie na swojej LI sesji przyjęła stanowisko w sprawie utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Rojów-Kobyla Góra.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Dokument ma stanowić impuls do działań mających przełożyć się na konkretne rezultaty; stanowi jednocześnie deklarację Powiatu Ostrzeszowskiego wzięcia udziału w pracach nad projektem i merytorycznego zaangażowania w przedsięwzięcie, wraz z samorządem wojewódzkim oraz samorządami Ostrzeszowa i Kobylej Góry, przy udziale parlamentarzystów reprezentujących powiat ostrzeszowski.

O potrzebie powstania traktu pieszo-rowerowego prowadzącego z Ostrzeszowa w stronę Kobylej Góry mówi się od wielu lat. Jak podkreśla Rada Powiatu w swoim stanowisku, ścieżka pieszo-rowerowa ma wielkie znaczenie nie tylko dla podkreślenia walorów rekreacyjnych gmin Ostrzeszów i Kobyla Góra, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa oraz popularyzacji aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

Powiat ostrzeszowski proponuje przystąpić do rozmów i zaangażowania się w inwestycję, która może się stać wizytówką Wzgórz Ostrzeszowskich.

Stanowisko zostanie przekazane zostanie burmistrzowi Ostrzeszowa, wójtowi Kobylej Góry, przewodniczącym Rady Miejskiej w Ostrzeszowie oraz Rady Gminy w Kobylej Górze, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz posłom na Sejm RP z powiatu ostrzeszowskiego.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M