10,5 mln zamierza wydać w ciągu 4 lat spółka Wodociągi Ostrzeszowskie m.in. na budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 został już zatwierdzony przez burmistrza Patryka Jędrowiaka. W najbliższym czasie pochylą się nad nim radni. 

Ogłoszenia
Instal Grunt

Projekt uchwały w tej sprawie zamieszczono już w Biuletynie Informacji Publicznej. Wynika z niego, że spółka w ciągu 4 lat zamierza zainwestować ponad 10,5 mln zł. Prezes Wodociągów Ostrzeszowskich Adam Noculak wyjaśnia, że stworzenie takiego planu to wymóg ustawowy konieczny do ustalenia wysokości taryf. – Rozpoczęła się kampania taryfowa, czyli przygotowujemy wnioski i składamy je w przyszłym roku do Wód Polskich i  tak naprawdę nieodzownym elementem tego wniosku jest montaż takiego planu. On jest trochę absurdalny, bo wybiega na 4 lata i to w zasadzie jest jego wada. Trudno planować dzisiaj coś, co będzie za 4 lata, kiedy widzimy, że w ciągu roku sytuacja może obrócić się o 180 stopni – zauważa Noculak.

Najbardziej kosztowną inwestycją, opiewającą na blisko 3,3 mln zł, będzie budowa Stacji Uzdatniania Wody w Potaśni. – Ona jest już w trakcie realizacji, w systemie zaprojektuj- wybuduj, w tej chwili trwają prace projektowe, w przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane – uściśla prezes Wodociągów Ostrzeszowskich.

Nieco mniej, bo na 3 mln zł szacuje się budowę wschodniej sieci wodociągowej. Realizację zadania rozłożono na dwa lata 2023-2024.- To nasze marzenie, na razie jest w planach, wiemy że to zadanie jest potrzebne. Poprawiłoby sytuację z ciśnieniem sieci wodociągowej na tych wschodnich obszarach. Jest to odcinek łączący tereny OSiRu, przy stacji Statoil z ulicą Wieluńską, św. Mikołaja aż do ul. Mostowej. Taka jest koncepcja, żeby tak tę nitkę poprowadzić, (…) czy będzie możliwa do zrealizowania i co się wydarzy w kolejnych latach, trudno na tę chwilę odpowiedzieć – nie ukrywa nasz rozmówca.

To oczywiście nie koniec zaplanowanych inwestycji. Ponad 833 tys. zł pochłonie budowa infrastruktury kanalizacyjnej w ulicy Piekary, Strumykowej, Garncarskiej i Chmielnej w Ostrzeszowie, kolejne 633 tys. zł to środki zabezpieczone na budowę infrastruktury wodociągowej na wspomnianych wcześniej ulicach. Sporą część pieniędzy (687 tys.) zaplanowano na budowę drugiego etapu infrastruktury wodociągowej w ulicy Leśnej, Powstańców Wlkp., Wrzosowej i Klasztornej.  525 tys. zł to środki przewidziane na budowę kanalizacji wzdłuż ul. Mikorskiej w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie. W 2021 roku kontynuowane będą również prace na ul. Wierzbowej (273 tys. zł), a także Leśnej (300 tys. zł). Najwięcej środków inwestycyjnych, bo 5,1 mln zł spółka zamierza wydać w przyszłym roku. Jak dowiadujemy się z planu, spółka na wykonanie wszystkich prac zamierza posiłkować się dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 3 mln zł, zdecydowana większość -7,5 mln zł, to pieniądze spółki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych oraz kredytu. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Zielony Ogród