W wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym, które zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października, mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów będą mieli do dyspozycji 21 lokali wyborczych. W innym niż do tej pory lokalu wyborczym głosować będą mieszkańcy miejscowości: Bledzianów, Szklarka Myślniewska, Potaśnia, Myje, Zajączki, Rejmanka i Marydół.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

 O ile w samym Ostrzeszowie podział na obwody głosowania nie uległ zmianie, to na terenach wiejskich zwiększyła się ilość obwodów głosowania. Spowodowane to zostało modyfikacją przepisów Kodeksu wyborczego, a konkretnie art. 12 § 3 mówiącego o tym, że stały obwód głosowania obejmuje od 200 do 4000 mieszkańców (wcześniej dolny limit wynosił 500 mieszkańców).

Siedziba obwodowej komisji wyborczej zmieni się dla mieszkańców następujących miejscowości:

Bledzianów – mieszkańcy wsi Bledzianów głosować będą w sali wiejskiej w Bledzianowie zlokalizowanej pod adresem Bledzianów 20 (wcześniej głosowali w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu);

Szklarka Myślniewska – mieszkańcy wsi Szklarka Myślniewska głosować będą w sali wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej zlokalizowanej pod adresem Szklarka Myślniewska 6 (wcześniej głosowali w Szkole Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej);

– Myje – mieszkańcy wsi Myje głosować będą w sali wiejskiej w Myjach zlokalizowanej pod adresem Myje 22 (wcześniej głosowali w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Potaśni);

– Potaśnia – mieszkańcy osady Potaśnia głosować będą w sali wiejskiej w Myjach zlokalizowanej pod adresem Myje 22 (wcześniej głosowali w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Potaśni);

Zajączki – mieszkańcy wsi Zajączki głosować będą w sali wiejskiej w Zajączkach zlokalizowanej pod adresem Zajączki 14 (wcześniej głosowali w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Potaśni);

Rejmanka – mieszkańcy osady Rejmanka głosować będą w sali wiejskiej w Zajączkach zlokalizowanej pod adresem Zajączki 14 (wcześniej głosowali w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Potaśni);

Marydół – mieszkańcy wsi Marydół głosować będą w sali wiejskiej w Marydole zlokalizowanej pod adresem Marydół 50 (wcześniej głosowali w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu).

Podział gminy na obwody głosowania ustala Komisarz Wyborczy w Kaliszu II, a o podziale tym informuje obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z 14 września br.

Jeśli ktokolwiek z wyborców nie wie, który lokal wyborczy jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania, warto skorzystać z wyszukiwarki obwodów na stronie internetowej PKW:

- 20231007_obwody_wyszukiwarka.jpg

Więcej informacji dotyczących wyborów na terenie gminy Ostrzeszów znaleźć można TUTAJ, a także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M