Od poniedziałku prowadzone przez powiat szkoły średnie przechodzą w tryb pracy hybrydowej. Oznacza to, że część uczniów będzie uczyła się stacjonarnie, a część zdalnie – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak podkreślają dyrektorzy, przy organizacji pracy szkół zadbano przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, a także skuteczną realizację podstawy programowej. Co istotne, do szkoły przychodzą tylko uczniowie i nauczyciele bez objawów chorobowych. We wszystkich placówkach na korytarzach oraz innych przestrzeniach wspólnych obowiązuje wymóg noszenia maseczek, częstego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz zachowania dystansu społecznego.

W związku z pozytywnym wynikiem na obecność COViD -19 u jednego z nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, dyrekcja placówki poinformowała, że nauczyciel przebywa w izolacji domowej. Wszyscy uczniowie oraz podopieczni WWR, z którymi nauczyciel  miał kontakt zostali objęci kwarantanną. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie, Ośrodek planuje przejść w tryb kształcenia hybrydowego.

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Plus