5 października 2023 roku w Gdyni odszedł na wieczną wachtę komandor Maciej Janiak, Ostrzeszowianin z urodzenia, miłośnik Naszej Małej Ojczyzny, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie i Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, oficer Polskiej Marynarki Wojennej, współtwórca i Przewodniczący Rady Budowy Okrętów, Strażnik „Rzeczypospolitej Morskiej”, przyjaciel Jacht Klubu „Orion” i Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Komandor Maciej Janiak urodził się w Ostrzeszowie 6 lipca 1950 roku. Tutaj spędził dzieciństwo i młodość. Był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. Jak wspomina jego kolega z ławy szkolnej Jerzy Fras był bardzo dobrym kolegą, przyjacielskim, ciepłym, serdecznym o wielkim sercu, chętnym do pomocy. Edukację zakończył w 1968 roku zdaniem matury.

Po maturze rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Dowódczym. Po ich ukończeniu w 1972 roku znalazł się w grupie oficerów, których docelowymi przydziałami były stanowiska na budowanych okrętach rozpoznania radioelektronicznego. Wiedzę specjalistyczną pogłębiał w 6 Ośrodku Rozpoznania Radioelektronicznego a praktykę morską doskonalił na ORP Bałtyk, a później na ORP Nawigator.

W grudniu 1975 roku został skierowany na znajdujący się na ukończeniu budowy ORP Hydrograf, na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu do spraw hydrograficzno – rozpoznawczych a w 1983 roku został dowódcą tego okrętu. Funkcję tą pełnił do końca 1990 roku, kiedy to odszedł ze służby w stopniu komandora porucznika.

Na okrętach rozpoznawczych służył przez 18 lat; 6 lat spędził na morzu, w większości wykonując zadania w ramach morskiej służby bojowej na akwenach Bałtyku, Morza Północnego i Norweskiego, Atlantyku Północnego i Kanału Angielskiego.

Jak napisano na stronie Rady Budowy Okrętów: „Służba na okrętach była szczególnie istotnym etapem w służbie komandora Macieja Janiaka, który w znacznym stopniu ukształtował jego poglądy i przekonania dotyczące konieczności rozwijania morskiego rodzaju sił zbrojnych. Egzemplifikacją jego troski o losy polskiej marynarki wojennej było zainicjowanie działalności Rady Budowy Okrętów…”

Po przejściu w stan spoczynku zajął się propagowaniem, szeroko rozumianej, idei „Polski Morskiej”. Publikował wiele artykułów i opracowań popularnonaukowych i naukowych. Uczestniczył w wielu spotkaniach różnych gremiów. Był przyjacielem Jacht Klubu „Orion” i Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. W spotkaniach Jacht Klubu uczestniczył wielokrotnie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem morskim. Pływał żaglówką po Zalewie Blewązka w Kobylej Górze razem z członkami Klubu. Zorganizował spotkanie klubowiczów z prof. dr hab. kmdr Andrzejem Makowskim, swoim kolegą i przyjacielem.

Bywał w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, gdzie często przyprowadzał gości na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. Zachodził porozmawiać, podyskutować przy herbacie lub kawie. Aktywnie pomagał w tworzeniu wystawy pt. “Zaślubiny Polski z Morzem”. Dzielił się swoimi przemyśleniami, chwalił się uporządkowanym archiwum rodzinnym Janiaków i Perskich (dziadkowie od strony mamy). Był też wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie.

W 2012 roku, z jego inicjatywy, powstała Rada Budowy Okrętów, która jest, jak napisano na stronie „gospodarkamorska.pl”, „społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz jej promocji wśród społeczeństwa polskiego, z uwzględnieniem kręgów politycznych i gospodarczych.”

Inauguracyjne posiedzenie Rady Budowy Okrętów odbyło się 30 listopada 2012 roku, zwołane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego w Akademii Marynarki Wojennej. W skład rady weszli przedstawiciele przemysłu, świata nauki i oficerowie marynarki wojennej.

Komandor Maciej Janiak został wybrany Przewodniczącym Rady Budowy Okrętów w 2015 roku. Pod jego przewodnictwem, „Rada zyskała nową energię i skupienie. Komandor, z głębokim zrozumieniem roli morza w strategii obronnej Polski, podkreślał potrzebę aktywnej i trwałej obecności Marynarki Wojennej nie tylko w kontekście obronnym, ale także jako narzędzia politycznego oddziaływania oraz gwaranta bezpieczeństwa morskiego”- napisał Mariusz Dasiewicz w „Portalu Stoczniowym”. Jak powiedział kmdr Maciej Janiak: „Staraliśmy się zawsze działać tak, aby przedkładane przez nas treści trafiały do polityków. Aby przyjmowali je za swoje, aby się z nimi utożsamiali, aby te treści służyły im i dobru sprawy.”

fot. Sł. Lewandowski

W uroczystym spotkaniu, zorganizowanym 1 marca 2023 roku, z okazji 10-lecia działalności Rady Budowy Okrętów, po wyborach przekazał kierowanie Radą Budowy Okrętów następcy, którym został prof. dr hab. kmdr Andrzej Makowski, jego kolega z czasów studiów i przyjaciel.

Brał udział w posiedzeniach Komisji Obronny Narodowej Sejmu. W dniu 26 lutego 2016 roku został wybrany do Zespołu Biura Bezpieczeństwa Narodowego ds. Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Autor „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP” opracowanej w ramach Zespołu. „Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP” została zatwierdzona przez Prezydenta Andrzeja Dudę jako bardzo ważny dokument, postulujący „aktywną i efektywną flotę”  jak podkreślali to autorzy.

Na uroczystości 99-lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, 10 lutego 2019 roku, za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa morskiego, Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order wręczył generał brygady dr Jarosław Kraszewski.

W maju 2023 roku w uznaniu za ogromny wkład i zaangażowanie w rozwój polskiej myśli morskiej oraz koncepcji odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP awansowany do stopnia komandora przez Ministra Obrony Narodowej.

Jego pogrzeb odbędzie się października 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 na cmentarzu w Ostrzeszowie. Różaniec, przed mszą pogrzebową o godzinie 1230 w Kaplicy na Cmentarzu.

 Komandor Maciej Janiak – takim go zapamiętamy.

 

Cześć Jego Pamięci

RF

 

Ogłoszenia
J3M