W minioną sobotę, 16 grudnia Burmistrz Maksymilian Ptak odwiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną. Ta została doposażona w sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, na który druhowie czekali od dawna.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zestaw ten podniesie poziom bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu. Sprzęt zostanie wykorzystany między innymi podczas wypadków komunikacyjnych, w których zachodzić będzie konieczność uwolnienia osób poszkodowanych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

 

www.grabownadprosna.com.pl

Ogłoszenia
Plus