Rada Powiatu wyraziła pełne poparcie dla działań w kierunku utworzenia na bazie Akademii Kaliskiej Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, o co zabiegają władze uczelni. Stanowisko w tej sprawie Rada przyjęła na XLIII sesji (3 lutego).

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

– Jako samorząd powiatu ostrzeszowskiego wspieramy ideę powstania uczelni o charakterze uniwersyteckim, otwierając drogę do efektywnego rozwoju szkolnictwa wyższego dla naszego, wspólnego terenu oraz dla ościennych miejscowości – czytamy w stanowisku Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Z prośbą o poparcie inicjatywy utworzenia uniwersytetu zwrócił się rektor Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła. – W 2022 roku Akademia Kaliska przystępuje po raz pierwszy do parametryzacji jednostek naukowych. Jest to proces oceny dorobku w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Już dziś wiemy, że osiągnięte przez pracowników wyniki publikacyjne sytuują uczelnię w ścisłej krajowej czołówce jednostek w dziedzinie nauk o zdrowiu. Ponadto spodziewamy się uzyskania kategorii naukowej w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości – czytamy w piśmie, jakie do Starosty Ostrzeszowskiego wystosował rektor Andrzej Wojtyła. Zdaniem rektora takie osiągnięcia stwarzają realną szansę na utworzenie w Kaliszu kierunku lekarskiego, aby jednak to się stało sprawnie i szybko, kaliska uczelnia powinna stać się uczelnią uniwersytecką. – Samorządowe wsparcie idei powstania uczelni o charakterze uniwersyteckim otworzyłoby drogę do efektywnego rozwoju szkolnictwa wyższego w południowej Wielkopolsce – podkreślił dr Andrzej Wojtyła. Z tym argumentem zgodnie zgadzają się wszyscy radni Rady Powiatu, dlatego stanowisko popierające projekt utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego podjęli jednogłośnie.

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia