Przedsiębiorcy w całym kraju tracą cierpliwość. Rozczarowani dotychczasową pomocą ze strony państwa, a często wręcz jej brakiem, żądają zniesienia obowiązujących ograniczeń i zapowiadają, że nie będą ich przestrzegać.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak przekonują, to jedyny sposób na uniknięcie bankructw, do których już teraz dochodzi na coraz większą skalę. Aby zwiększyć siłę swojego oddziaływania, właściciele firm zrzeszają się w nieformalne grupy, czego najlepszym przykładem jest tzw. „Góralskie veto”. Podobna inicjatywa zawiązała się też w powiecie ostrzeszowskim. Na portalu Facebook powstał profil „Otwieramy Ostrzeszów”, na którym ogłoszono przyłączenie się do ogólnopolskiego strajku przedsiębiorców. Jak czytamy, to odpowiedź „na kryzys stworzony przez polityków”. „ Przedsiębiorcy z powiatu ostrzeszowskiego łączą siły! Przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji otwieraMY. Obostrzenia i restrykcje wprowadzone przez rząd są nielegalne, o czym świadczą wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, negujące możliwość ograniczania wolności gospodarczej rozporządzeniem. Dlatego zamierzamy legalnie i w pełnym reżimie sanitarnym otworzyć i prowadzić swoje biznesy.” – piszą inicjatorzy akcji, zachęcając jednocześnie do ich popierania i aktywnego włączania się w podejmowane przez nich działania.

Kiedy należy spodziewać się otwarcia restauracji, siłowni i innych tego typu miejsc? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak się dowiedzieliśmy, decyzja co do terminu zapadnie na spotkaniu, które ma się odbyć w tym tygodniu. ŁŚ

Ogłoszenia
Plus