Ponad 1.128  kilogramów produktów żywnościowych wartości 20.233 złotych zawierał transport ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, jaki 1 grudnia dotarł do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. Otrzymane produkty garmażeryjne, dania gotowe, makarony, czipsy, pieczywo, nabiał, kanapki, a także środki czystości zostały rozdysponowane pomiędzy prowadzone przez powiat ostrzeszowski Domy Pomocy Społecznej – w Kobylej Górze, Kochłowach i Marszałkach.
Powiat ostrzeszowski jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności od marca 2020 roku, kiedy to Rada Powiatu podjęła uchwałę o przystąpieniu do związku stowarzyszeń. Było to już czwarty transport żywności dla naszych Domów Pomocy Społecznej.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M