Mija siedem miesięcy od momentu wprowadzenia pierwszego etapu Strefy Płatnego Parkowania w Ostrzeszowie. Jakie są zyski z jej funkcjonowania, a jakie wydatki? Dotarliśmy do pierwszego oficjalnego podsumowania działalności SPP. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Okazuje się, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, czyli od lutego do sierpnia br. strefa wygenerowała łącznie 347 515, 02 zł przychodu. Rekordowym miesiącem był czerwiec, kiedy to opłaty uiszczone za parkowanie w centrum miasta zamknęły się w kwocie 64 tys. zł, najmniejsze wpływy odnotowano w pierwszym miesiącu jej działalności, czyli w lutym. Mowa o kwocie niespełna 3 tys. zł.

Koszty utrzymania SPP, według danych sporządzonych przez jej administratora – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrzeszowie, wyniosły 274 700,97 zł. Obejmują one wynagrodzenie kontrolerów, dzierżawę parkomatów i ich obsługę, a także inne opłaty, w tym związane z opłatą za używanie aplikacji płatniczej.

Strefa w ciągu 7 miesięcy działalności zanotowała więc niewielki zysk w wysokości 72 814, 05 zł, co zdaniem władz Ostrzeszowa zamyka całkowicie temat ewentualnych podwyżek stawek za parkowanie.

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 1 października Strefa Płatnego Parkowania w Ostrzeszowie zostanie rozszerzona o kolejne ulice: 21 Stycznia (na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zamkowej), Aleja Wolności (od Ignacego Daszyńskiego do ks. Zdzisława Sobierajskiego), Zamkowa (21 Stycznia – Walerego Gorgolewskiego) i Piastowska (ul. 21 Stycznia- ul. Walerego Gorgolewskiego).  RED

 

 

Ogłoszenia
Plus