Gmina Grabów nad Prosną przygotowuje się do modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Pieniądze na ten cel pochodzą w całości ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Właśnie nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przeprowadzenie inwestycji.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W toku postępowania swoje oferty złożyło siedem firm, z których trzy ubiegają się o zlecenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabowie Wójtostwie, a cztery – modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Chlewo.

– Nie musimy nic dokładać, nawet jest mowa o delikatnych oszczędnościach z przetargu – zapewnia burmistrz Maksymilian Ptak. – Ta inwestycja będzie realizowana etapowo. Początek w tym roku i kontynuacja w przyszłym. Zadanie dotyczy rozbudowy oczyszczalni ścieków z tego względu, że chcemy zwiększyć jej przepustowość. Mamy przygotowaną dokumentację projektową na kanalizację w miejscowościach Marszałki i Bukownica. Dzięki takiej rozbudowie i zwiększeniu przepustowości będziemy mogli skanalizować te dwie miejscowości. W przypadku odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chlewo nie ukrywam, że też była taka potrzeba, w związku z czym połączyliśmy te dwa zadania w ramach dofinansowania.

Na budowę kanalizacji w Bukownicy i Marszałkach grabowski samorząd zamierza pozyskać kolejne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

– To zadanie będzie pewnie etapowe, wieloletnie i spore środki są na nie potrzebne. Bez dofinansowania, bez środków zewnętrznych będzie to niemożliwe – nie kryje burmistrz.

Realizacji tego zadania należy się spodziewać nie prędzej niż w roku 2026. Po jego ukończeniu analizowane mają być możliwości skanalizowania kolejnych sołectw.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski