Grabowscy radni uchwalili budżet na 2021 rok.  Swoich wątpliwości nie krył jedynie radny Jacek Gładysz, który uznał, że budżet nie jest sprawiedliwy wobec wszystkich sołectw. – Mam przed oczami sytuację, jak były likwidowane szkoły. Całe Zaprośnie plus Chlewo tak podzielony jest, jak ten budżet. Nie ma Palat, Dębicza, Skrzynek… – oświadczył. – Moim zdaniem panie burmistrzu nie jest to fair wobec całej gminy.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Gładysz krytycznie odniósł się również do wysokości wydatków bieżących gminy, które w 2021 roku zaplanowano na poziomie 35 mln 766 tys. zł. Uznał, że są one zbyt wysokie. – Panie burmistrzu ja mam taką prośbę, w całym tym roku budżetowym 2021 proszę spróbować obniżyć wydatki bieżące– zaapelował.

Radny na odpowiedź długo nie musiał czekać. – Chciałbym podkreślić, że ten budżet nie dzieli. Ten budżet łączy, łączy miasto i gminę Grabów nad Prosną – zapewniał Gładysza burmistrz Maksymilian Ptak. – W tym budżecie pokazujemy, że wiele będzie się działo. Chciałbym podkreślić, że będziemy pozyskiwali tak jak do tej pory środki zewnętrzne i to co zostało zaproponowane w budżecie, to jedno, a to co w roku budżetowym będzie realizowane, to jestem głęboko przekonany, że to będzie dużo, dużo więcej.

Burmistrz przypominał radnemu, że w obecnej kadencji, w ciągu zaledwie dwóch lat grabowski samorząd pozyskał „bardzo dużo środków zewnętrznych”. – (…) Wiele udało się zrobić, wiele jest do zrobienia. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i jestem głęboko przekonany, że ten budżet, budżet na rok 2021 będzie budżetem bezpiecznym, optymistycznym i prorozwojowym – dodał na koniec.

Ostatecznie – mimo wątpliwości Jacka Gładysza – za projektem opowiedziało się wszystkich obecnych na sali, 14 radnych (nieobecna była radna Irena Jurga).

Jak będzie wyglądał budżet na 2021 rok? Po stronie dochodów zaplanowano 36 mln 251 tys. zł, wydatki wyniosą z kolei 39 mln 444 tys. zł, a deficyt w wysokości 3 mln 192 tys. zł pokryty zostanie z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, a także kredytów i pożyczek. Na inwestycje planuje się wydać ponad 3,6 mln zł. Najkosztowniejsza z nich  – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bukownicy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Grabowie nad Prosną na terenie ulic: Janickiego, 3-Maja i Ledóchowskiego -opiewa na kwotę 1 mln 446 tys. zł. 678 tys. tys. zł przewidziano na przebudowę drogi gminnej Karolew-Marszałki, a z kolei 250 tys. zł na ul. Rataja w Grabowie. Przebudowa grabowskiego targowiska pochłonąć ma 200 tys. zł, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukownicy 93 tys. zł. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Zielony Ogród