Starosta Ostrzeszowski spotkał się w poniedziałek z kierownictwem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, który wznowił swoją działalność 1 stycznia, a od dzisiaj przyjmuje pacjentki.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Lech Janicki rozmawiał z prezes OCZ Magdaleną Puziewicz-Karpiak oraz kierownikiem oddziału lek. med. Tomaszem Żołnierczykiem i jego zastępcą lek. med. Dawidem Wiśniewskim o bieżącej działalności nowo uruchomionego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz o jego potrzebach. Podziękował lekarzom oraz pani prezes za wznowienie działalności tak potrzebnego w naszym szpitalu oddziału. Lekarze – specjaliści położnictwa i ginekologii – podkreślali wysoki poziom bazy lokalowej i sprzętowej ostrzeszowskiego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, wskazując jednocześnie, że optymalnym rozwiązaniem byłoby uruchomienie przy OCZ poradni ginekologicznej.

Dzisiejsze spotkanie było też okazją do poznania nowego dyrektora ds. medycznych, który właśnie rozpoczął pracę w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia – dr Jarosława Iwaszkiewicza. www.powiatostrzeszowski.pl

 

 

Ogłoszenia
J3M