W przedostatnim dniu roku 2020, Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła budżet na 2021 rok. Na inwestycje zaplanowano w nim 2.300.000 złotych. Większość wydatków sfinansowanych zostanie z dochodów własnych.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Łączną kwotę dochodów budżetowych ustalono na kwotę niespełna 77.250.000 złotych, a wydatki prawie 81.000.000 złotych. Źródłem sfinansowania deficytu wynoszącego ponad 3.700.000 złotych mają być wolne środki i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Spośród zadań inwestycyjnych największą kwotę przeznaczono na drogi. To w sumie 1.192.000 złotych, z czego 662.000 złotych na przebudowę drogi powiatowej Grabów-Osiek, a 500.000 złotych na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Olszynie. Pierwsze z tych przedsięwzięć będzie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zaś drugie – z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest jednak szansa, że wzorem minionych lat powiatowi uda się poprawić stan infrastruktury drogowej także dzięki kooperacji finansowej z samorządami gminnymi.

500.000 złotych zabezpieczono na wsparcie finansowe szpitala, a 280.000 złotych na przebudowę budynku kotłowni na pomieszczenia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1. Budżet przyjęto 19 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M