Według stanu na koniec 2020 r. liczba mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów wyniosła 24.234 (o 76 więcej niż przed rokiem).  Najwięcej, bo 67 osób, przybyło w Ostrzeszowie.  Niestety w 2020 roku odnotowano rekordową od lat liczbę zgonów.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Według danych z ewidencji ludności na koniec 2020 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów liczyła 24.234 mieszkańców (w tym 23.724 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 510 na pobyt czasowy). To o 76 osób więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie, przy czym na przestrzeni ostatnich lat liczba ludności w Mieście i Gminie Ostrzeszów w zasadzie pozostaje na podobnym poziomie, co ilustruje poniższe zestawienie.

Szczegółowe dane dot. ilości mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy przedstawiono poniżej:

Po raz pierwszy od wielu lat przybyło mieszkańców w Ostrzeszowie. Zapewne jest zbyt wcześnie, by mówić o odwróceniu tendencji spadkowej, niemniej faktem jest, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło 67 osób.

O 9 osób zwiększyła się również liczba mieszkańców terenów wiejskich w gminie i po raz pierwszy przekroczyła próg 10 tysięcy. Zauważyć jednak należy, że przyrost w 2020 roku nie był tak dynamiczny jak w poprzednich latach. Po raz pierwszy od lat spadła liczba osób zamieszkałych w Olszynie (- 2). Największy przyrost (+ 23) odnotowano z kolei w Potaśni. 14 osób przybyło w Rogaszycach, a 10 na terenie sołectwa Pustkowie Południe. Największe – po względem liczby mieszkańców – wsie na terenie gminy Ostrzeszów to niezmiennie Rogaszyce (1374 mieszkańców), Olszyna (1250), Siedlików (1129) i Rojów (861).

Podawane powyżej dane demograficzne oparte są na bazie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy. Uwzględniają więc osoby, które dopełniły obowiązku zgłoszenia pobytu pod danym adresem czyli tzw. zameldowania się. Oczywiście mamy świadomość, że z realizacją owego obowiązku bywa różnie i przytoczone dane mogą nieznacznie odbiegać o rzeczywistej liczby osób faktycznie zamieszkujących w poszczególnych miejscowościach.

Niestety 2020 rok był rekordowy pod względem liczby zgonów mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów. Zmarło 286 osób (147 kobiet i 139 mężczyzn) – o 61 więcej niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o urodzenia to według stanu na koniec minionego roku zameldowanych zostało 232 dzieci urodzonych w 2020 r. (106 dziewczynek i 126 chłopców). To wynik nie odbiegający od normy w porównaniu z kilkoma minionymi latami.

Wśród imion nadawanych nowym obywatelom wśród dziewczynek największą popularnością cieszyły się Zuzanna (6 przypadków), Hanna (5), Pola (5), Julia (4), Laura (4), Lena (4), Maja (4), Marcelina (4), Maria (4). Jeśli chodzi o chłopców najczęściej nadawanym imieniem był Wojciech (8 przypadków), a następnie Antoni (7), Ignacy (6) i Wiktor (6).

źródło: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

Ogłoszenia
J3M