W związku z planowanym przywróceniem od 28 czerwca br. pełnej bezpośredniej obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji (bez konieczności wcześniejszego telefonicznego umawiania), informujemy o zmianach w sposobie obsługi :

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

–  interesanci obsługiwani będą według kolejności przyjścia i rodzaju sprawy,
– zachowana zostaje możliwość elektronicznego umawiania wizyt: od 7 czerwca (poniedziałek), wizyty można umawiać tylko za pośrednictwem strony internetowej  https://bezkolejki.eu/powiatostrzeszowski, podając dane pojazdu, którego wizyta dotyczy oraz danych właściciela pojazdu,
– jedna wizyta umówiona przez Internet = jedna sprawa dotycząca konkretnego pojazdu i osoby;
– umawianie wizyt za pośrednictwem telefonu, zostaje zawieszone – umówione wizyty do 25 czerwca zostaną zrealizowane,
– od 28 czerwca bezpośrednia obsługa interesantów, będzie wymagała zachowania przez interesantów dystansu pomiędzy osobami oczekującymi na wezwanie, po uprzednim pobraniu biletu z biletomatu na korytarzu (umawianie wizyt przez Internet na zasadach opisanych wyżej);
Zmiany sposobu obsługi związane są ze stopniowym znoszeniem obostrzeń  epidemicznych oraz zamiarem usprawnienia pracy wydziału – wyeliminowaniem problemów z internetowym i telefonicznym umawianiem wizyt.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M