Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, odbywającej się we wtorek – 29 czerwca,  burmistrz Maksymilian Ptak otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Głosowania poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2020 rok, który umożliwił Radnym i mieszkańcom wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach, ocenie. Była też dyskusja, przedstawienie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy. Przedstawione zostały pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi wotum zaufania za 2020 r. Burmistrz 15 głosów „za” otrzymał też w głosowaniu dotyczącym udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. – Jestem bardzo szczęśliwy – dziękował Maksymilian Ptak, kierując słowa wdzięczności do całego zespołu współpracowników oraz Rady Miejskiej. – Daje mi to impuls do dalszego działania. Sporo zostało zrobione, natomiast wiele spraw pozostało jeszcze do zrobienia. Pracujemy dalej! – akcentował.

Gratuluję Burmistrzowi uzyskanego wotum zaufania i absolutorium, i to w sposób jednomyślny. Myślę, że to marzenie wielu samorządowców, żeby w taki sposób być ocenionym – stwierdził wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który był gościem sesji.

Korzystając z okazji wizyty w Grabowie nad Prosną wicemarszałek przedstawił podsumowanie dofinansowań dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na przestrzeni blisko 11 lat. Jak wyliczył, kwota wsparcia różnorodnych działań z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła ponad 40 milionów złotych! Duża w tym zasługa Burmistrza Maksymiliana Ptaka, który działając w samorządzie lokalnym, wcześniej w Radzie Powiatu, zabiegał o wsparcie finansowe dla Grabowa. – Gdyby nie burmistrz Maksymilian Ptak to wielu tych zadań by nie było, i to nie tylko w tej kadencji, bo w poprzednich też. (…) Efekty dzisiaj widzimy i mam nadzieję, że jeszcze będziemy widzieć w następnych latach, w kolejnych miejscowościach – przyznał wicemarszałek Grabowski, deklarując dalszą chęć współpracy.

Ogłoszenia
J3M