Warsztaty samochodowe pod kontrolą Straż Miejska w Ostrzeszowie bierze pod lupę miejscowych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zajmują się mechaniką pojazdową. To bowiem właśnie oni mają na sumieniu powstanie w ostatnim czasie kilku nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jak mówi komendant Straży Miejskiej Sławomir Grzegorowski, problem nie jest nowy. Pojawia się co roku w okresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ostatnia zakończyła się kilka tygodni temu. W jej trakcie ujawniono pokaźną hałdę śmieci przy drodze krajowej nr 11 w okolicy ogródków działkowych. Dominowały części samochodowe, często te klasyfikowane jako odpady niebezpieczne, w tym deski rozdzielcze, elementy tapicerki, zderzaki czy opony. Nie zostały odebrane, ponieważ byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami.

– Ponieważ odpady wielkogabarytowe są odbierane z prywatnych posesji, które mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych – wyjaśnia S. Grzegorowski. – Ogrody działkowe mają podpisaną zbiorową umowę i z zasady nie są odbierane stamtąd gabaryty. Działkowcy, wiedząc o tym lub nie wiedząc, działając być może nieświadomie,wystawiają jednak swoje gabaryty, a inni mieszkańcy korzystają z tego i dokładają swoje rzeczy, licząc, że gmina je posprząta. W tym roku pojawiło się dużo części samochodowych.

W tym samym czasie nielegalne wysypiska z podobną zawartością utworzono jeszcze przy wjeździe na ogródki działkowe od strony ul. Kąpielowej oraz na ulicy Zamkowej, niedaleko Intermarche. Jak dotąd, udało się namierzyć i ukarać trzech sprawców tego niechlubnego procederu. Nałożono na nich mandaty w łącznej wysokości ponad 1.000 złotych. Na tym jednak nie koniec. Trwają bowiem czynności zmierzające do ustalenia pozostałych odpowiedzialnych, w które włączyła się także policja. Z upoważnienia burmistrza ruszyły kontrole warsztatów samochodowych, celem ustalenia legalności pozbywania się odpadów niebezpiecznych.

ŁŚ

Ogłoszenia
J3M