Wszystko wskazuje na to, że dojdzie jednak do konsultacji społecznych w sprawie utworzenia w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Wniosek w tej sprawie wywołał co prawda na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej pewne kontrowersje, ale ostatecznie udało się osiągnąć kompromis, dzięki któremu mieszkańcy mają otrzymać prawo głosu.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Brak szerszych konsultacji społecznych w tej jakże istotnej sprawie był tym, za co radni krytykowali burmistrza już miesiąc temu, kiedy podejmowano uchwałę wyrażającą poparcie dla zamiaru utworzenia strefy. Wniosek powrócił na sesji odbywającej się 25 lutego za sprawą Andrzeja Manikowskiego i Antoniego Marchińskiego. W pierwszej fazie dyskusji na ten temat spierano się jednak przede wszystkim o kwestie proceduralne i tryb rozpatrzenia wniosku. Emocji nie zabrakło.

Mam wrażenie, że ktoś tu uprawia politykę zamiast działać jako samorządowiec stwierdził burmistrz Patryk Jędrowiak. Miesiąc temu wysoka rada podjęła uchwałę. W następnym tygodniu ukazał się list otwarty w sprawie konsultacji. Autorzy tego tekstu dzisiaj składają projekt uchwały dwie minuty przed sesją. Wysoka rada nie ma tego tekstu. Były już trzy komisje, podczas których mogliśmy obradować nad trybem konsultacji, w jaki sposób je przeprowadzić, a dzisiaj taki projekt uchwały, już z trybem, przegłosować. A teraz będziecie państwo głosować nad wnioskiem, którego treść nawet nie wiadomo jaka jest.

Na reakcję wnioskodawców nie trzeba było długo czekać.

– To nie jest żadna polityka i wypraszam sobie takie insynuacje – ripostował A. Manikowski. – Jest uchwała nr 149 z ubiegłego roku, która mówi o trybie przeprowadzania konsultacji. Myśmy tylko wyszli z inicjatywą, aby rada wystąpiła do burmistrza, zgodnie z paragrafem 5 ustęp 1, o przeprowadzenie takich konsultacji. Tu nie ma mowy o żadnej uchwale.

Z czasem stopniowo udało się się eliminować kolejne wątpliwości formalno-prawne i zbliżać do wypracowania wspólnego stanowiska. Burmistrz zaproponował, by we wniosku nie określać okresu przeprowadzenia konsultacji na marzec i kwiecień. Potrzebna jest bowiem uchwała Rady Miejskiej, a tę można podjąć dopiero na kolejnym posiedzeniu, czyli dopiero za około miesiąc. Chyba, że w najbliższym czasie dojdzie do porozumienia umożliwiającego przyspieszenie procedury.

Jeżeli nam się uda dojść do porozumienia, co do trybu konsultacji, to jestem jak najbardziej za, żeby nie czekać do kolejnej sesji i konsultacje ogłosić zarządzeniem – zadeklarował P. Jędrowiak, podkreślając jednocześnie, że ciągle spotyka się z osobami zgłaszającymi mu swoje uwagi do regulaminu strefy płatnego parkowania. Wszystkie mają zostać zebrane i przedstawione radnym podczas jednego z kolejnych posiedzeń. W głosowaniu, siedemnastu radnych opowiedziało się za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, a dwóch było przeciw. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Kiedy i w jaki sposób? Wkrótce zapewne poznamy odpowiedzi na te pytania.

Ogłoszenia
J3M