Egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym zainaugurowano w środę (3 marca) tegoroczną próbną maturą. Odbywa się ona stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym. Sprawdzaliśmy jak została zorganizowana w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
J3M