W Mikstacie – na terenie dawnego targowiska – w 2021 roku rozpocznie się budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia. Wizualizacja wartej 2 mln złotych inwestycji, której autorem jest architekt Piotr Jański, robi wrażenie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W przychodni działać ma pięć poradni – ogólna – trzy gabinety lekarskie i trzy zabiegowe oraz pracownia USG, dziecięca – dwa gabinety lekarskie i punkt szczepień, stomatologiczna – trzy gabinety: lekarski, pielęgniarski i zabiegowy, ginekologiczna – gabinet lekarski z kabiną intymną i pokojem przygotowawczym dla położnej, rehabilitacyjna – gabinet przyjęć.

Koszt budowy nowej przychodni wynosi ponad 2 mln zł, z czego aż 1,5 mln zł wynosi pozyskane z rządu dofinansowanie.

Zgodnie z projektem wykonanym przez architekta Piotra Jańskiego powstać ma budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 634 m2, bez barier architektonicznych, otoczony szpalerami zieleni z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Projektant przewidział również 10 miejsc parkingowych (przy ul. Okrężnej i Sportowej), w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenia
J3M