Liczne interwencje i prośby mieszkańców powiatu skłoniły ostrzeszowskiego starostę do wystąpienia do dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiskowych. Lech Janicki zwrócił się do dyrektor NFZ o zajęcie stanowiska w kwestii akceptowalnego przez nadzór, czyli NFZ, modelu funkcjonowania przychodni i lekarzy POZ w obecnym czasie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

– Do władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego docierają w ostatnim czasie informacje o zaniechaniu bezpośredniego badania pacjentów i przejściu lekarzy rodzinnych na tzw. teleporady oraz o znacznie utrudnionym kontakcie z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej. Skargi dotyczą również publicznej służby zdrowia, dlatego Mieszkańcy zwracają się bezpośrednio do samorządów o pomoc i interwencję. Obecne formy funkcjonowania porad zdrowotnych pacjentów nie satysfakcjonują. Problem również dotyczy pielęgniarek środowiskowych, które odmawiają pacjentom świadczenia usług w formie wizyt domowych. Niestety w powiecie ostrzeszowskim niektóre praktyki pielęgniarek środowiskowych zlikwidowały się.

Nasuwa się pytanie – jak powinna w obecnym czasie wyglądać opieka podstawowa, na co powinien liczyć pacjent zwracający się z problemem zdrowotnym do lekarza pierwszego kontaktu – czytamy w piśmie starosty do dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ. PO

Ogłoszenia
J3M