Jeszcze w tym roku mieszkańcy Przedborowa będą mogli skrócić sobie trasę przejazdu ze wsi do Mikstatu.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Samorząd mikstacki przy wsparciu Nadleśnictwa Przedborów przebuduje drogę gminną prowadzącą od linii lasu (za szkółka leśną) do zabudowań w Przedborowie. Inwestycja ma pochłonąć 600 tys. zł, a koszty zostaną po połowie rozdzielone między partnerów umowy.

Tym samym kolejna droga gminna otrzyma bezpieczną i wygodną nawierzchnię asfaltową, która poprawi komfort przemieszczania się po terenie gminy Mikstat.

W mikstackim magistracie Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu i nadleśniczy Wojciech Bąk z Nadleśnictwa Przedborów podpisali umowę w sprawie przebudowy drogi gminnej w Przedborowie. Stronami umowy są: Miasto i Gmina Mikstat, jako inwestor wiodący oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów, które zobowiązały się przeznaczyć po 300 tys. zł na modernizację odcinka drogi wiejskiej w Przedborowie.

Przebudowana zostanie droga dojazdowa (o długości 997 m) do pól uprawnych i lasu, która dotychczas miała nawierzchnię wzmocnioną tłuczniem. Zostaną położone dwie warstwy podbudowy z kruszywa i nawierzchnia bitumiczna, utwardzone zostaną pobocza i wykonane odwodnienia. Jezdnia będzie miała szerokość 3,5 m z dwiema mijankami.

Położenie asfaltu na odcinku od zabudowań do lasu umożliwi mieszkańcom Przedborowa przejazd najkrótszą trasą do miasta (odcinek przez las do drogi wojewódzkiej ma już nawierzchnię asfaltową). PK

Ogłoszenia
J3M