W niedzielę 30 października w Sieroszewicach odbył się finał VI edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Aż 9 sołectw otrzymało tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł, przyznano także 9 wyróżnień.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W ramach finału zorganizowana została uroczysta gala pn. „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w Sieroszewicach podsumowująca konkurs. Gospodarzami wydarzenia byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz Wójt Gminy Sieroszewice Anatolem Piaskowskim. W uroczystości udział wzięły władze powiatu, gmin, przedstawiciele lokalnych samorządów, Sołtysi, liderzy oraz moderatorzy grup odnowy wsi.

Wielkopolska Odnowa Wsi to program, który od wielu lat jest obecny na Wielkopolskich Wsiach. Dzięki realizowanym konkursom wiele miejsc zmieniło swoje oblicze. Dotychczas zrealizowano ponad 2.2 tys. projektów w ramach programu, na które Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył przeszło 49 mln zł. Wielkopolska Odnowa Wsi to przede wszystkim ludzie, którzy chcą zmieniać i rozwijać swoje „małe ojczyzny”.  Nie do przecenienia jest także pozytywny wpływ programu na proces budowy więzi społeczności lokalnej. Program wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, promuje projekty współfinansowane z funduszu sołeckiego. W ramach VI edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska Zarząd Województwa Wielkopolskiego wskazał 37 sołectw – laureatów konkursu- oraz wyróżnił 37 sołectw z całej Wielkopolski, które swoją działalnością i zaangażowaniem szczególnie rozwijają swoje miejscowości i aktywizują jej mieszkańców – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Uroczysta gala była okazją do wręczenia wyróżnień dla najaktywniejszych sołectw oraz nagród dla laureatów konkursu. W ramach przeprowadzonego konkursu aż 9 sołectw z południowej Wielkopolski zostało nagrodzonych m.in sołectwo Marszałki w gminie Grabów nad Prosną. Wyróżnienia otrzymało także 9 sołectw – Przytocznica (gm. Doruchów) i Bierzów (gm. Kobyla Góra). Wyróżnione sołectwa otrzymywały pamiątkowy dyplom, z kolei laureatom nadano tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz przyznano nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł.

Gala była również wspaniałym wydarzeniem artystycznym, podczas którego swój talent zaprezentowała Wiktoria Prajzner. Natomiast Gwiazdą imprezy był Don Vasyl z Zespołem, który przeniósł zgromadzoną publiczność w niezwykły klimat cygańskich pieśni i tańców. BZ

Ogłoszenia
J3M