Wincenty Mazur już od ponad 20 lat pełni funkcję sołtysa Tokarzewa. Wcześniej wsią rządził jego dziadek. – Można powiedzieć, że taka mała tradycja w naszej rodzinie – śmieje się gospodarz.

Ogłoszenia
Ogłoszenia
Compre