24 stycznia br. o godz. 18.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Ostrzeszowa na temat likwidacji oddziałów w szpitalu w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Wśród zaproszonych gości są: Starosta, dyrektor wielkopolskiego oddział NFZ, Prezes OCZ, członkowie Rady Nadzorczej, posłowie i senatorowie południowej Wielkopolski, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, Burmistrz Ostrzeszowa. Przyjdź, posłuchaj i wyraź swoją opinię na temat planowanej reorganizacji naszego szpitala. Głos mieszkańców jest ważny!

Mieszkańcy

Wszelkie wiadomości na temat autorów do wiadomości redakcji

Ogłoszenia
Compre