Jednym z głównych tematów ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Ostrzeszowie były podatki, a konkretnie plany ich podwyższenia. Przyszłoroczne stawki od środków transportowych i nieruchomości miały być wyższe od dotychczasowych o 3,9%, czyli poziom inflacji. Te pierwsze, za sprawą wniosku jednego z radnych, pozostaną jednak na obecnym poziomie.

Argumentując potrzebę podwyżki, skarbnik gminy Michał Adamski mówił m.in. o malejącym udziale samorządu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli chodzi o planowanie udziału w podatku od osób fizycznych na przyszły rok, one niestety spadły o kwotę 183.904 zł. do kwoty 23.824.822 zł. Przypominam, że w 2019 roku mieliśmy te wpływy rzędu 28 milionów.

Podniesienie stawek ma więc pomóc w zabezpieczeniu środków na bieżące funkcjonowanie.

Podwyższając te stawki o 3,9% spodziewamy się wzrostu dochodów na 2021 rok, jeśli chodzi o osoby fizyczne o 27.751 złotych, natomiast jeśli chodzi o osoby prawne, będzie to kwota około 4 tysiące złotych – wyjaśniał M. Adamski.

Z danych przekazanych przez skarbnika wynika, że łączna wysokość wpływów od osób fizycznych wynosi pod 700 tysięcy złotych, a od osób prawnych ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Zdaniem M. Adamskiego, baza płatników podatku od środków transportowych jest obecnie stabilna, to przede wszystkim zakłady meblarskie. Od kilku lat nie zanotowano przypadku przeniesienia działalności do gminy, gdzie stawki są niższe. Mimo tych wyjaśnień, radny Sławomir Odrobiński podwyżkę uznał za bezzasadną.

Uważam, że powinniśmy pozostać przy stawkach tegorocznych. Wcale nie jest powiedziane, że przez podniesienie podatków wpływy będą większe – stwierdził, a wtórował mu radny Mariusz Witek. – W o wiele lepszej sytuacji gospodarczej, propozycje podniesienia podatków od środków transportowych nawet o 1% wywoływały żywą dyskusję. Tu, w sytuacji, gdy firmy transportowe borykają się z wieloma problemami, może za wyjątkiem działających przy branży meblarskiej, mamy propozycję podniesienia o prawie 4%.

W ślad za tymi wypowiedziami poszedł wniosek S. Odrobińskiego o utrzymanie stawek od środków transportowych na obecnym poziomie. Dziewięcioro było za, sześcioro przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu, co oznacza, że propozycja została przyjęta. W reakcji, przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Calińska zdecydowała o wycofaniu projektu zakładającego podwyżki spod obrad. Sprawa wróci na listopadowym posiedzeniu, kiedy radnym przedłożony zostanie projekt zawierający te same stawki, które obowiązują teraz. Bez większych kontrowersji obyło się za to w przypadku stawek podatku od nieruchomości. Choć część radnych uznała, że wzrost o blisko 4% to zbyt dużo, większość opowiedziała się za.

Fot. www.ostrzeszow.pl