Dodatnim wynikiem finansowym ubiegły rok zakończyła Strefa Płatnego Parkowania w Ostrzeszowie. Tak wynika ze sprawozdania zaprezentowanego podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej przez prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Annę Missallę.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jak wiadomo to bowiem właśnie tej spółce 13 stycznia 2022 roku powierzono zarządzanie SPP. Zeszłoroczne przychody z niej zamknęły się kwotą wynoszącą ponad 866.300 zł., przy kosztach na poziomie 682.150 zł. Zysk to zatem około 184.150 zł. Łącznie pobranych zostało 524.351 biletów, w tym:

– 91.298 w parkomatach na obszarze Strefy Płatnego Parkowania,

– 208.538 w parkomatach na obszarze Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych,

– 53.942 na obszarze Strefy Płatnego Parkowania przy użyciu aplikacji moBiLET,

– 56.279 na obszarze Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych przy użyciu aplikacji moBiLET,

– 53.118 darmowych 15-minutowych biletów na obszarze Strefy Płatnego Parkowania,

– 61.176 darmowych biletów na obszarze Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych.

Jak wynika ze statystyk, kierowcy najczęściej parkowali na placu przy ul. Ks. Zdzisława Sobierajskiego oraz przy ul. 21 Stycznia/Piastowska. Sprzedane zostały 244 identyfikatory mieszkańca roczne oraz 41 kwartalnych na jeden pojazd, a na 2 i 3 pojazd 32 roczne i 12 kwartalnych. Nabywców znalazły też identyfikatory ogólnodostępne: 32 roczne, 16 kwartalnych i 11 miesięcznych, a także karty abonamentowe: 9 rocznych, 106 kwartalnych i 37 miesięcznych. W okresie sprawozdawczym sprawdzono łącznie 48.614 pojazdów. Prezentacja sprawozdania stało się okazją do szerszej dyskusji na temat funkcjonowania SPP. W jej trakcie padło kilka pytań, sugestii i propozycji.

Czy jest możliwe w przyszłości lepsze oznaczenie stref parkowania? – pytał Michał Berezka. – Spotkałem się z głosami i sytuacjami, że ludzie dostawali kary finansowe bo wykupili nieodpowiedni bilet. Zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym trudno jest rozróżnić Strefę Płatnego Parkowania od Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych.

Prezes Missalla zapowiedziała zainteresowanie się tematem i, w razie potrzeby, poprawienie oznakowania. Radny Grzegorz Kosmala postulował z kolei o umożliwienie zakupu identyfikatorów mieszkańca wszystkim osobom zamieszkującym na obszarze SPP. Obecnie z przywileju tego korzystać mogą jedynie ci, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Rodzina mieszka w Ostrzeszowie z dziećmi. Dzieciaki korzystają z przedszkola i pięć godzin jest darmowych, a za resztę trzeba dopłacić, natomiast ta sama rodzina nie może wykupić parkingowej karty mieszkańca bo są inne kryteria – argumentował radny. – Przykładowo, mąż prowadzi firmę w Kaliszu czy Kępnie, więc mama tych dzieci nie może sobie wykupić. Bardzo dobrze, że promujemy za osiągnięcia w szkołach te dzieciaki, które nie są mieszkańcami miasta, więc pozwólmy takiej rodzinie wykupić identyfikator mieszkańca.

Głos zabrał również radny Maciej Janiszewski, według którego należałoby się zastanowić nad przedłużeniem do pół godziny możliwości parkowania za darmo. Proponował, by wdrożyć takie rozwiązanie na okres próbny i sprawdzić, czy rzeczywiście negatywnie wpłynie na rentowność strefy.

Może spróbujmy wyjść naprzeciw osobom, które oczekują takiej zmiany i wprowadźmy na przykład 30 minut na próbę, na jakiś czas, po którego upłynięciu spróbujemy znowu do tego usiąść i zobaczyć, jakie są wyniki finansowe – dodał.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kosmala zapowiedział, że zgłoszone tematy trafią pod obrady komisji branżowych. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M