Drogowcy modernizują kilometrowy odcinek drogi powiatowej od granicy z Biskupicami Zabarycznymi do Kotłowa. To inwestycja współfinansowana po połowie przez gminę Mikstat i powiat ostrzeszowski. – Długo zabiegaliśmy, żeby ta droga, o naprawdę fatalnej nawierzchni wreszcie została zrobiona. Stało się to realne, kiedy przekazaliśmy powiatowi na realizację tego zadania 125 tysięcy złotych – mówi Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mikstat.

O remoncie nawierzchni i budowie chodnika na odcinku biegnący przez wieś drogi powiatowej z Biskupic Zabarycznych do Kotłowa można by książkę napisać; właśnie powstaje jej ostatni rozdział. – Na zebraniach wiejskich często musiałem tłumaczyć, dlaczego dajemy pieniądze na drogi powiatowe skoro mamy do zrobienia nasze własne, gminne. Argument jest tak naprawdę jeden: jak nie dołożymy, to powiat sam szybko nie zrobi… – przyznaje Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Orędownikiem bliskiej współpracy samorządu powiatowego z gminami, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, jest także Tomasz Maciejewski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, który wspólnie z Ignacym Śmiataczem, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu, zainicjowali „Program modernizacji dróg powiatowych 2020”. W efekcie w październiku br. została podpisana umowa na wykonanie do 30 listopada remontów kilku odcinków dróg powiatowych: nr 5315 Miłaszka-Giżyce w Giżycach (990 m), nr 5333 Biskupice Zabaryczne–Kotłów (990 m), nr 5334 Bledzianów-Kozły (2,26 km, wraz z parkingiem  przy Szkole Podstawowej), nr 5579 Parzynów-Kobyla Góra w Ignacowie i Parzynowie (1,5 km), nr 5586 Kraszewice–Czajków (1 km w gminie Kraszewice), nr 5586 Kraszewice-Czajków w gminie Czajków we wsi Wysoty (1,2 km), nr 5592 Doruchów-Bobrowniki w Bobrownikach (1,53 km). W sumie koszt wykonania remontów na drogach długości 9,47 km wyniesie 2 500 987 zł. – Wszystkie gminy powiatu ostrzeszowskiego, z wyjątkiem Doruchowa, zdecydowały się przystąpić do programu i pokryć połowę kosztów remontu odcinka drogi powiatowej na swoim terenie. Dzięki temu jeszcze w tym roku blisko 10 kilometrów powiatowych dróg będzie miało nową nawierzchnię. To dużo jeśli wziąć pod uwagę skromne możliwości finansowe powiatu ostrzeszowskiego – twierdzi przewodniczący Tomasz Maciejewski podkreślając, że starosta Lech Janicki zawsze był otwarty na tego typu współpracę z samorządami gminnymi.

Koszt remontu niespełna kilometrowego odcinka drogi z Biskupic Zabarycznych do Kotłowa, z nową nawierzchnią asfaltową o szerokości 5 metrów to 250 tys. zł, z czego połowę (125 tys. zł) wyłożył samorząd mikstacki. Wcześniej miasto i gmina pokryła także połowę kosztów remontu drogi powiatowej i budowy chodnika w samych Biskupicach Zabarycznych. PK