W roku 2021 samorząd powiatowy w Ostrzeszowie zamierza inwestować przede wszystkim w drogi. W oczekującym na przyjęcie projekcie budżetu zaplanowano kilka dużych zadań mających na celu poprawę stanu lokalnej infrastruktury.

Dochody przekroczyć mają 77 milionów złotych, natomiast wydatki mają być wyższe od tegorocznych o 3 miliony złotych i osiągnąć kwotę 81 milionów. Na inwestycje drogowe przeznaczono około 5,5 miliona złotych. To także oznacza wzrost o ponad milion złotych. W założeniu, pięć zadań realizowanych będzie przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków przekazanych przez samorządy gminne.
Przede wszystkim droga Ostrzeszów-Mikstat – mówi starosta Lech Janicki. – Będziemy realizować dwa odcinki. Jeden na terenie gminy Ostrzeszów, a drugi na terenie gminy Mikstat. Dojdziemy z tą modernizacją drogi aż do Komorowa. Później będziemy robić drugi etap drogi Doruchów-Kępno na odcinku 1 kilometra, tak żeby do granicy z powiatem kępińskim była dobra i szeroka droga. Kolejny, trzeci etap przebudowy drogi Grabów-Dębicze. Myślę, że niedługo dojdziemy do Dębicza, ale jeszcze nie w przyszłym roku. Będzie jeszcze czwarty etap w roku 2022. Otrzymujemy też dobre sygnały z rozpatrzenia wniosków, które składaliśmy w tym roku. Chodzi mianowicie o drogę Grabów-Czajków. Prawdopodobnie uzyskamy pozytywną decyzję na dofinansowanie pierwszego odcinka.
Do tego doliczyć należy remont drogi powiatowej w miejscowości Mączniki w gminie Kraszewice. Jednym z głównych problemów finansowych jest zbyt niska subwencja oświatowa. W konsekwencji, samorząd będzie musiał dołożyć do funkcjonowania szkół około 4 miliony złotych. Ponad 700 tysięcy złotych zabezpieczono natomiast na potrzeby szpitala.
– Oczywiście wolałbym, żeby komfort finansowy był większy – przyznaje starosta. – Ale jesteśmy w określonym punkcie, w określonym czasie. Skończyliśmy już prawie spłatę kredytu zaciągniętego po roku 2010. Stwarza nam to pole do różnego rodzaju działań, przede wszystkim modernizacji dróg i dalszego inwestowania w ostrzeszowski szpital. Mamy nadzieję, że niedługo wróci on do działalności w ramach czterech podstawowych oddziałów.
Nad projektem przyszłorocznego budżetu Rada Powiatu w Ostrzeszowie pochyli się w środę 30 grudnia. ŁŚ