Dofinansowania do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany źródeł ciepła to najważniejsze punkty programu dzisiejszej (czwartek) sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Według przedłożonego radnym projektu uchwały, dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynieść ma 40% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 3.000 złotych w przypadku osób fizycznych, nie więcej niż 3.000 złotych w przeliczeniu na każdy lokal w przypadku wspólnot mieszkaniowych oraz nie więcej niż 500 złotych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego i maksymalnie 3.000 złotych w przypadku osób prawnych i przedsiębiorców. Na poziomie 40% kosztów kwalifikowanych proponuje się także dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Górne granice to jednak: 6.000 złotych w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, 4.000 złotych w przypadku zakupu kotła gazowego lub pompy ciepła oraz 3.000 złotych w przypadku montażu wysokosprawnego kotła na paliwa stałe. Czwartkowe posiedzenie Rady Miejskiej odbywać się będzie w trybie zdalnym. Początek godzina 10.00.

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M