23 września 2020 r. uczniowie szkół podstawowych z subregionu kaliskiego uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolowego o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii (OZE) „CZTERY PORY ROKU Z OZE”. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Spotkanie odbyło się przed siedzibą wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs był skierowany do dwóch grup  uczniów szkół podstawowych. Uczniowie klas IV- VI mieli za zdanie przygotować plakat o dowolnej tematyce, natomiast uczniowie klas VII- VIII przygotowali kalendarze. Prace miały nawiązywać do tematyki odnawialnych źródeł energii.

Promowanie idei odnawialnych źródeł energii jest niezwykle ważna wśród najmłodszych pokoleń, gdyż udział energii z nich pozyskiwany będzie stale wzrastał, a edukacja najmłodszych pokoleń to ważna kwestia w kierunku odejścia od źródeł konwencjonalnych. Konkurs pozwala uczestnikom zapoznać się szerzej z tematyką OZE dając szansę wygrania wartościowych nagród – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

W ramach konkursu uczniowie klas IV-VI przesłali 18 prac, natomiast 9 prac przesłali uczniowie z klas VII-VIII. Kapituła konkursowa oceniła nadesłane prace konkursowe, uwzględniając zgodność z tematyką konkursu, stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania, a także pomysłowość autora. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także wyróżnienia oraz nagrody dla szkół laureatów. Łączna wartość nagród, które trafiły do  poszczególnych subregionów to ponad 13 tys. zł

W subregionie kaliskim w grupie klas IV-VI wyłoniono:

I miejsce – Amelia Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka

w Sobótce,

II miejsce – Anna Brodziak, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego
w Mikstacie,

III miejsce – Nadia Gryglewska, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego

w Mikstacie,

wyróżnienie – Michał Skała, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii.

 

Natomiast wśród uczniów VII-VIII kapituła konkursowa wyłoniła nagrodzonych:

I miejsce – Maciej Kurzawa, Zespół Szkół w Witaszycach,

II miejsce – Kinga Stempin, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego
w Mikstacie,

III miejsce – Edwin Tomczak, Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce,

wyróżnienie – Michał Losy, Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce.

Ponadto przyznane zostały także nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzą laureaci:

–     1500 zł dla szkoły w Sobótce i Witaszycach,

–     1000 zł dla szkoły w Mikstacie,

–     500 zł dla szkoły w Mikstacie i Sobótce.

Galeria prac, które zostały nagrodzone w konkursie dostępna jest do pobrania pod adresem:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolskie-dni-energii-wde

Ogłoszenia
Zielony Ogród