Większość ostrzeszowskich radnych nie widzi powodu do składania dodatkowych deklaracji, że budowa elektrociepłowni, inaczej zwanej spalarnią, jest tematem definitywnie zamkniętym. Świadczą o tym wyniki głosowania nad uchwałą, która znalazła się w porządku ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Przygotowała ją grupa rajców obawiających się, że podjęta zostanie kolejna próba finalizacji tej kontrowersyjnej inwestycji. Przypomnijmy, na początku czerwca burmistrz Patryk Jędrowiak wydał oświadczenie, w którym poinformował o zamknięciu projektu dotyczącego budowy elektrociepłowni. Była to reakcja m.in. na ostre protesty społeczne, z jakimi spotkały się plany realizacji przedsięwzięcia. Część radnych uznała jednak, że oświadczenie opublikowane w mediach społecznościowych nie jest wystarczająco jasną deklaracją i nie daje pełnej gwarancji odstąpienia od pierwotnych zamiarów. Krystyna Rajska, Mariusz Witek i Andrzej Manikowski sporządzili więc projekt uchwały wyrażający negatywne stanowisko całej Rady Miejskiej w tej sprawie. Jak w nim czytamy „Rada Miejska niniejszym deklaruje niepodejmowanie inicjatyw i uchwał umożliwiających rozpoczęcie budowy spalarni odpadów na terenie wsi Rojów przy oczyszczalni ścieków, co do której Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów wydał decyzję środowiskową. Jednocześnie Rada Miejska wyraża negatywne stanowisko co do dalszych planów powstania tej inwestycji.”

Uchwała nie jest wyłącznie inicjatywą radnych – podkreślał M. Witek. Ona wynika z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami i oczekiwań mieszkańców, aby i Rada Miejska jako organ uchwałodawczy zajął stanowisko w tej sprawie.

Burmistrz przekonywał, że jego oświadczenie z 6 czerwca ostatecznie zamyka sprawę i w związku z tym podejmowanie uchwały w zaproponowanej formie nie jest zasadne.

Takich planów obecnie nie ma, prace zostały wstrzymane, zaniechane, więc pisanie po czterech miesiącach o planach budowy spalarni odpadów jest po prostu nieaktualne. Gdyby taka inicjatywa powstała cztery miesiące temu byłaby jak najbardziej aktualna, natomiast teraz takich planów nie ma – powtórzył.

Na potwierdzenie swoich słów P. Jędrowiak dodał, że rozwiązana została umowa na wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia. Takie wyjaśnienie nie przekonało jednak M. Witka.

Mieszkańcy oczekiwali podjęcia decyzji uchylającej decyzję środowiskową, zaraz po tej deklaracji stwierdził. Takowa decyzja nie została wydana. Projekt uchwały został przesłany do Biura Rady wcześniej, ale procedujemy go w tej chwili. Na zajęcie stanowiska nigdy nie jest za późno.

Burmistrz ripostował stosując przytyk pod adresem swojego poprzednika.

Jestem w trochę niekomfortowej sytuacji, ponieważ pan radny, który był burmistrzem powinien wiedzieć, że ważnej decyzji środowiskowej nie można ot tak uchylić jednoosobową decyzją – powiedział.

Mimo apeli autorów projektu uchwały, większość radnych opowiedziało się przeciwko jej podjęciu. W głosowaniu 6 było na tak, 12 na nie, a 2 wstrzymało się od głosu. ŁŚ

fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M