Kolejną postacią oficjalnie zaliczoną do grona Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Ostrzeszów został Marek Makieła – prezes poznańskiego klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Decyzję taką podjęła na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska. Marek Makieła urodził się 17 maja 1944 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie, a następnie studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W czasie studiów nawiązał bardzo bliskie kontakty z nowo powstałym Klubem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, którego najpierw został członkiem, a następnie- od 3 lutego 2001 r. – prezesem, którą to funkcję pełni do dziś  – napisano w uzasadnieniu odczytanym przez burmistrza Patryka Jędrowiaka. Pan Marek Makieła jest postrzegany jako nieustanny inicjator i organizator licznych spotkań plenarnych członków klubu oraz prelekcji o historii naszego miasta i regionu. Oprócz konsolidowania szeregów ostrzeszowian zamieszkujących w Poznaniu w ramach Poznańskiego Klubu TPZO Pan Marek Makieła prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Był redaktorem, a także autorem i współautorem harcerskich wspomnień oraz dwutomowego wydawnictwa pt. „Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej”(2001 i 2008 r.). Ponadto Pan Marek Makieła był członkiem komitetu redakcyjnego w ramach inicjatywy wydania „Wspomnień ostrzeszowskiego pastora” Gottholda Rhodego oraz kilku innych publikacji książkowych, specjalizując się w popularyzacji dziejów, historii i bieżących wydarzeń z terenu naszej małej ojczyzny.

M. Makiele udało się ponadto odkryć i zidentyfikować najstarsze rysunki architektury Ostrzeszowa, wcześniej niepublikowane. Przyczynił się też do reintegracji żyjących potomków Antoniego Serbeńskiego i korekty powielanych dotąd błędnych informacji biograficznych o tym artyście.

Pan Marek Makieła był uczestnikiem wielu inicjatyw polsko-niemieckich w ramach kontaktów utrzymywanych z niemieckimi partnerami samorządowymi–Miśnia (Meißen), Stuhr i Blankenburg oraz z innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami regionalnymi (m.in. z Ostrowa Wlkp. i Kępna). Aktualnie Pan Marek Makieła wykazuje bardzo dużą aktywność w obszarze dalszego gromadzenia materiałów dot. losów mieszkańców Ziemi Ostrzeszowskiej w czasie II wojny światowej. 7 września 2020 r. zorganizował on w Ostrzeszowie „Dzień Pamięci”–inspirujące spotkanie poświęcone deportowanym do niemieckich obozów koncentracyjnych mieszkańcom Ziemi Ostrzeszowskiej.

Wniosek o nadanie tego zaszczytnego tytułu jednemu ze swoich najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych działaczy wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Radni Rady Miejskiej poparli go jednogłośnie. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M