Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Ostrzeszów do składania wniosków na szkolenia – nabór ciągły oraz do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności – w ramach ogłaszanych naborów.

Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o zorganizowanie stażu – w ramach ogłaszanych naborów oraz o organizowanie prac interwencyjnych – nabór ciągły.

Informacje o w/w naborach zamieszczane są na stronie internetowej: www.ostrzeszow.praca.gov.pl w zakładce Aktualności. W ogłoszeniu o naborze znajdują się wnioski oraz inne wymagane dokumenty.

Natomiast wnioski na szkolenia dostępne są pod adresem: https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/8785808-szkolenia

 

Ogłoszenia
Zielony Ogród