Z jego usług mogą korzystać osoby w wieku do 30 lat, bezrobotne i poszukujące pracy, zarejestrowane w tutejszym urzędzie pracy. Więcej na ten temat w materiale filmowym.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Materiał płatny

Ogłoszenia
J3M