Uczniowie wszystkich klas technikum w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie przychodząc na zajęcia z przedmiotów ścisłych nie muszą już obawiać się negatywnych ocen. Od 1 września w placówce obowiązuje bowiem punktowy system oceniania. To efekt innowacji pedagogicznej opracowanej przez 6-osobowy zespół nauczycieli matematyki, fizyki i chemii.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak tłumaczą, zależało im na tym, aby zamiast oceny uczeń otrzymywał jak najbardziej precyzyjną informacje na temat postępów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.

– W tradycyjnym ocenianiu mamy skalę od 1 do 6, natomiast w ocenianiu punktowym mamy tych ocen 101 – zwraca uwagę współautorka innowacji, nauczycielka matematyki Karolina Wojtowska. – Jest to skala od 0 do 100, więc łatwiej pokazać, uczeń lepiej widzi jak sobie z danym elementem radzi. Po drugie, wzmocnienie wewnętrznej motywacji uczniów, chęć pokazania, że oni nie uczą się dla ocen, tylko dla samych siebie, żeby zdobyć wiedzę i umiejętności, które potem będą mogli wykorzystać w swoim życiu.

Póki co, nowy system obowiązuje jedynie na lekcjach matematyki, fizyki i chemii.

– To są przedmioty, które sprawiają najwięcej trudności – przyznaje K. Wojtowska. –Nieraz uczeń, który dostawał jedynkę przychodził na poprawę i znów dostawał jedynkę. Jeżeli nauczyciel się zgodził, miał możliwość kolejnej poprawy i po raz kolejny dostawał jedynkę. Tak naprawdę ani ten uczeń ani my ani rodzic nie widział czy jest poprawa czy nie. Zdarzało się, że za pierwszym razem uczeń nie napisał nic, czyli miał zero procent. Za drugim razem napisał już na pięć procent, potem na dziesięć procent. On za każdym razem się poprawił, ale wciąż ocena była niedostateczna. To bardzo demotywowało.

Teraz, zamiast kolejnej jedynki uczeń widzi coraz większą liczbę punktów, co z pewnością ma korzystny wpływ na jego motywację do pracy.

– Oczywiście na koniec roku my zgodnie z prawem musimy punkty przełożyć na 6-stopniową skalę ocen, ale myślę, że jest to bardziej informacyjne i w bieżącym ocenianiu może pozwolić uczniowi podjąć decyzję, żeby się bardziej– podkreśla dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Dariusz Grzesik.

Tradycyjne oceny wystawione zostaną także na zakończenie pierwszego semestru. W planach jest przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów i ich rodziców. Jej wyniki będą miały poważny wpływ na dalsze losy innowacji. Nie jest wykluczone, że w przyszłości punktowy system oceniania obowiązywał będzie także na zajęciach z pozostałych przedmiotów.

Ogłoszenia
Compre