Burmistrz Mikstatu powołał w nowym składzie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Mikstat. Pracami tego gremium będzie kierował Wiesław Zbanyszek z  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w stosunku do osób stosujących przemoc fizyczna czy psychiczną.

Zarządzenie w sprawia powołania nowego składu gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zostało podpisane przez Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu w dniu 19 września br. Pierwsze spotkanie robocze, podczas którego włodarz miasta wręczył uczestnikom akty powołania do zespołu oraz wybrano jego kierownika, odbyło się 10 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Mikstat zostali powołani: 1) reprezentanci jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Elżbieta Kuś, Teresa Gretkiewicz i Wiesław Zbanyszek; 2) reprezentująca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Elżbieta Gorowij, 3) reprezentanci Policji – Patryk Binczyk i Mariusz Przybył, 4) reprezentanci oświaty – Marta Fabiś, Klaudia Nowicka i Edyta Greinert, 5) reprezentująca służbę zdrowia   Małgorzata Warzyńska, 6) reprezentująca Kuratorską Służbę Sądową Agnieszka Raduchowska.

Zespół o tym charakterze, ale w zmieniającym się składzie działał w naszej gminie od roku 2011. Teraz ze względu na zmiany przepisów prawa konieczne było ponowne powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego weszły osoby mające doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wynikających z przemocy domowej. Tych problemów jest niestety dużo, dlatego pracy nam na pewno nie zabraknie – przyznaje Wiesław Zbanyszek, który został wybrany przewodniczącym zespołu. UMiG Mikstat

 

Ogłoszenia
J3M