sxc.hu

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Z propozycją sporządzenia raportu nt. skali problemu zamachów samobójczych w powiecie ostrzeszowskim wystąpił do Zarządu Powiatu Instytut Badań i Analiz działalności jednostek samorządu terytorialnego, który zebrał dane z tysięcy urzędów stanu cywilnego, następnie je ujednolicił i połączył z informacjami uzyskanymi z komend policji oraz zintegrował z danymi Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegółowe opracowanie dotyczy ostatnich czterech lat.

W Polsce corocznie samobójstwo popełnia ponad 5 tysięcy osób. Czyn ten jest powodem co piątej śmierci człowieka w wieku 19-34 lat. Zarząd Powiatu uznał za wskazane rozpoznanie skali zjawiska w powiecie ostrzeszowskim i postanowił zamówić opracowanie pt. „Skala problemu zamachów samobójczych w powiecie ostrzeszowskim w latach 2016-2020”.
Dane z raportu można będzie wykorzystać np. do udoskonalenia programów rozwiązywania problemów społecznych, profilaktyki zdrowotnej, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z raportu będą mogły korzystać także instytucje pomocy społecznej. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M