Do zaatakowanej przez Rosję Ukrainy z całego świata spływają wyrazy solidarności i wsparcia. Na dramat rozgrywający się za naszą wschodnią granicą obojętny nie jest także powiat ostrzeszowski. Starosta Lech Janicki wystosował pismo do Tarasa Kuczmy, mera partnerskiego miasta Drohobycz. Oto, co napisał.

Ogłoszenia
Instal Grunt

„Z wielkim żalem oraz niedowierzaniem przyjęliśmy dzisiejszą informację o agresji wojsk rosyjskich na niepodległą Ukrainę.

            Wydawało się niemożliwe, aby w XXI wieku, w sercu Europy mogło dojść do otwartej wojny oraz próby unicestwienia niezależnej państwowości.

            W cywilizowanym i demokratycznym świecie jest to sytuacja bez precedensu.

Wojna przyniesie ogromne konsekwencje gospodarcze, społeczne, pogorszy poziom życia obywateli. Może przynieść cierpienie i śmierć wielu niewinnych ludzi. Wydawało się, że po doświadczeniach I i II wojen światowych nigdy już nie dojdzie do takich sytuacji.

            Solidaryzujemy się z niepodległą i wolną Ukrainą, mieszkańcami naszego partnerskiego miasta Drohobycz w zakresie prawa do życia w pokoju oraz decydowaniu o swojej przyszłości w tym przynależności do wolnej i demokratycznej Europy.

            Chcemy w dalszym ciągu rozwijać nasze wzajemne kontakty, współpracę naszych szkół, wymianę samorządowych doświadczeń kontakty między zwykłymi ludźmi.

            W ostatnich latach wielu obywateli Ukrainy przybyło do Polski znajdując w naszym kraju miejsce do realizacji swoich planów i zamierzeń. Podjęli oni zatrudnienie na równych prawach z obywatelami polskimi przysparzając wiele korzyści naszej gospodarce. Pozytywne efekty tej sytuacji są również ekonomicznie odczuwalne na Ukrainie.

            Pragniemy zapewnić, że nasza Ojczyzna, nasz Powiat jest i będzie przyjaznym miejscem dla obywateli Ukrainy w każdej sytuacji, która może zostać wywołana obecna wojną. Przekazuję serdeczne wyrazy wsparcia i solidarności Panu Merowi oraz Mieszkańcom partnerskiego Drohobycza.”

Pomocną dłoń do Ukraińców mieszkających i pracujących na naszym terenie wyciągnęła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie. Wszyscy oni, a zwłaszcza dzieci, mogą liczyć na udzielaną w trybie pilnym pomoc psychologiczną. Aby ją otrzymać wystarczy zadzwonić – 519332785. RED

fot. freepik.com

 

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski